Pilfinken är en föräldradriven montessoriförskola med plats för ungefär 25 barn. På Pilfinken bedrivs Montessoripedagogik och vi arbetar aktivt efter grundtanken ”hjälp mig att hjälpa mig själv” som tar vara på barnets medfödda nyfikenhet att lära sig. Barnen arbetar i en stimulerande montessorimiljö där de ges möjlighet att utvecklas till självständiga individer i en positiv anda. Här finns material för barnens upptäckarglädje och deras intressen. Förskolan ligger i Sunnersta, inrymd i en friliggande villa omgiven av en stor trädgård med närhet till skogen och Ultuna ängar. Närheten till fina skogsområden gör att vi regelbundet gör utflykter i naturen.

Välkommen till Pilfinkens

Montessoriförskola