Föräldraföreningen


Här är en länk till informationsbroschyr om föräldraåtaganden


Engagerade föräldrar och personal är nyckeln till en välmående förening

 

Förskolan Pilfinken grundades 1988 och drivs som ett föräldrakooperativ med engagerade föräldrar och korta beslutsvägar. Förskolechefen ansvarar för verksamhetsplaneringen, och rapporterar till styrelsen som ansvarar för budgetplaneringen, personalfrågor, fastigheten och föräldrarnas arbetsgrupper. Styrelsen väljs på årsstämman och består av föräldrar.

 

Som förälder till barn på Pilfinken förväntas du delta aktivt i föreningsarbetet och bidra med dina kunskaper och engagemang i någon av arbetsgrupperna. Du ansvarar för att ta del av information från föreningen och personalen samt hantera sådan information inom den tystnadsplikt och sekretess som krävs.

 

Arbetsgrupper

Familjer till barn på Pilfinken ingår alltid i antingen styrelsen eller någon av arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna syftar till att öka medlemsföräldrarnas inflytande och medverkan, tillvarata allas kompetens och kreativitet samt ge utrymme att bidra till verksamheten. För varje arbetsgrupp har en styrelserepresentant huvudansvaret och är sammankallande i syfte att ha en tät, naturlig kontakt mellan arbetsgruppen och styrelsen.

 

Städning

Den dagliga städningen utförs utav städpersonal vilket ger föräldrarna möjlighet att engagera sig i Pilfinken på andra sätt.

 

Tidsstängning

För att hålla nere kostnaderna och säkerställa en god pedagogiskverksamhet har personalen sitt planeringsmöte under ordinarie arbetstid en måndag i månaden mellan kl.16.00 – 17.00.

 

Vår- och höststädning

Storstädning av förskolan sker två gånger per år (vår och höst) där alla familjer (en förälder per familj) under en halvdag hjälps åt att städa och fixa både ute och inne. Under dessa tillfällen får vi föräldrar möjligheten att lära känna varandra bättre.

 

Styrelsemöte

Styrelsemöten avhålls normalt 10 ggr per år, och sammankallas utav styrelsens ordförande.

Vid dessa möten diskuteras föreningsfrågor kring styrning av verksamheten, ekonomi m.m.

 

Föräldramöten

Föräldramöten avhålls 1 gånger per år och sammankallas av verksamhetschefen. Vid dessa möten informerar personalen om det pedagogiska arbetet och den dagliga driften av verksamheten.