Avgifter och köanmälan

Avgifter och köanmälan

Köanmälan till Pilfinkens Montessoriförskola görs via Uppsala kommun. Kommunal maxtaxa gäller.