Avgifter och köanmälan

Avgifter och köanmälan

Köanmälan till Pilfinkens Montessoriförskola görs direkt till oss - se flik "Ställ ditt barn i kö" ovan. Kommunal maxtaxa gäller.