En dag hos oss

En dag hos oss

 

Förmiddag

Genom inspirerande övningar i vardagssysslor, sinnesstimulerande material, språk, matematik, kultur och konst undersöker och upptäcker barnen nya saker. Vi ger barnen möjlighet att öppna portarna till den stora, vida världen. Vi har en målarverkstad där fritt skapande råder till exempel genom att måla, rita, sy, väva, klippa eller arbeta i lera och gips.

 

Samling

Samlingarna genomförs gruppindelade i olika åldrar för att tillgodose alla barns behov. På samlingarna tar vi till exempel upp temaarbeten, sång, rim och ramsor, sagor och experiment.

 

Lunch

Lunchen levereras av Happy food catering och är gjord av ekologiska råvaror. Efter maten har alla grupper sagovila och de minsta barnen sover utomhus. Ibland praktiserar barnen barnmassage på varandra.

 

Eftermiddag

Oavsett väder går vi ut på eftermiddagen och då har vi fri lek på vår härliga gård. En dag i veckan går vi till skogen.

 

Exempel på utflykter och studiebesök

Teaterbesök, Bror Hjorts Hus, Uppsala Katthem, arbetsplatsbesök hos föräldrar, Rosendals brandstation, Biotopia, Evolutionsmuseet, Pelle Svanslös hus och den årliga, stora sommarutflykten.