Värdegrund

Pilfinkens vision

Pilfinkens montessoriförskola är Sveriges bästa och tryggaste förskola för både barn och föräldrar.

 

Pilfinkens värderingar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilfinkens mål

Pilfinken ska i en trygg miljö ge den bästa grunden för en harmonisk och empatisk barngrupp som skapar trygga och självständiga individer.

 

En harmonisk och empatisk barngrupp där barnens utveckling är i fokus under ledning av kvalificerad och motiverad personal där engagerade och ansvarsfulla föräldrar ger förutsättning till en förskola utöver det vanliga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILFINKENS PRIORITERINGAR

Vi har valt pilfinken för att vi vill kunna påverka att våra barn har en omsorg med lite högre kvalitet. Med det så har vi också valt bort möjligheten till långa öppettider och semesteröppet som en konsekvens av att kunna bedriva en kvalitativ verksamhet inom våra ekonomiska ramar. Förskolan är stängd i juli samt två planeringsdagar per termin.


• Öppettider 07.15 – 17.15 

• Utbildad personal

• Personaltäthet

• Engagerad personal

• Ekologisk och hälsosam mat

• Pedagogiskt material/leksaker

• Huset, gården och närmiljön

• Tid för personalen att planera och reflektera